AC1501

מסנני מזגן חליפי

39.90

אחריות 3 חודשים. אפשרות להתקנה באחד ממוסכי ההסדר של האתר במחיר מוזל. לפרטים: 03-6334499

מק"ט: C1385E קטגוריה:

תיאור מוצר

אחריות 3 חודשים. אפשרות להתקנה באחד ממוסכי ההסדר של האתר במחיר מוזל. לפרטים: 03-6334499

יצרן דגם מנוע שנה
יצרן דגם מנוע שנה
אופל אסטרה 1.60 2006
אופל אסטרה 1.60 2005
אופל אסטרה 1.60 2004
אופל אסטרה 1.60 2003
אופל אסטרה 1.60 2002
אופל אסטרה 1.60 2001
אופל אסטרה 1.60 2010
אופל אסטרה 1.60 2009
אופל אסטרה 1.60 2008
אופל אסטרה 1.60 2007
אופל אסטרה 1.60 2000
אופל אסטרה 1.60 1999
אופל אסטרה 1.80 2010
אופל אסטרה 1.80 2009
אופל אסטרה 1.80 2008
אופל אסטרה 1.80 2007
אופל אסטרה 1.80 2006
אופל אסטרה 1.80 2005
אופל אסטרה 1.80 2004
אופל אסטרה 1.80 2003
אופל אסטרה 1.80 2002
אופל אסטרה 1.80 2001
אופל אסטרה 1.80 2000
אופל אסטרה 1.80 1999
אופל אסטרה 2.20 2010
אופל אסטרה 2.20 2009
אופל אסטרה 2.20 2008
אופל אסטרה 2.20 2007
אופל אסטרה 2.20 2006
אופל אסטרה 2.20 2005
אופל אסטרה 2.20 2004
אופל אסטרה 2.20 2003
אופל אסטרה 2.20 2002
אופל אסטרה 2.20 2001
אופל אסטרה 2.20 2000
אופל אסטרה 2.20 1999
אופל אסטרה 2.00 2010
אופל אסטרה 2.00 2009
אופל אסטרה 2.00 2008
אופל אסטרה 2.00 2007
אופל אסטרה 2.00 2006
אופל אסטרה 2.00 2005
אופל אסטרה 2.00 2004
אופל אסטרה 2.00 2003
אופל אסטרה 2.00 2002
אופל אסטרה 2.00 2001
אופל אסטרה 2.00 2000
אופל אסטרה 2.00 1999
אופל אסטרה 1.40 2010
אופל אסטרה 1.40 2009
אופל אסטרה 1.40 2008
אופל אסטרה 1.40 2007
אופל אסטרה 1.40 2006
אופל אסטרה 1.40 2005
אופל אסטרה 1.40 2004
אופל אסטרה 1.40 2003
אופל אסטרה 1.40 2002
אופל אסטרה 1.40 2001
אופל אסטרה 1.40 2000
אופל אסטרה 1.40 1999
אופל זפירה 2.20 2004
אופל זפירה 2.20 2003
אופל זפירה 2.20 2002
אופל זפירה 2.20 2001
אופל זפירה 1.80 2004
אופל זפירה 1.80 2003
אופל זפירה 1.80 2002
אופל זפירה 1.80 2001
אופל זפירה 1.60 2004
אופל זפירה 1.60 2003
אופל זפירה 1.60 2002
אופל זפירה 1.60 2001
אופל זפירה 1.40 2004
אופל זפירה 1.40 2003
אופל זפירה 1.40 2002
אופל זפירה 1.40 2001