AC1501

מסנני מזגן חליפי

48.80

אחריות 3 חודשים. אפשרות להתקנה באחד ממוסכי ההסדר של האתר במחיר מוזל. לפרטים: 03-6334499

מק"ט: C1318E קטגוריה:

תיאור מוצר

אחריות 3 חודשים. אפשרות להתקנה באחד ממוסכי ההסדר של האתר במחיר מוזל. לפרטים: 03-6334499

יצרן דגם מנוע שנה
יצרן דגם מנוע שנה
אופל קורסה 1.40 2000
אופל קורסה 1.40 1999
אופל קורסה 1.40 1998
אופל קורסה 1.40 1997
אופל קורסה 1.40 1996
אופל קורסה 1.40 1995
אופל קורסה 1.40 1994
אופל קורסה 1.40 1993
אופל קורסה 1.60 2000
אופל קורסה 1.60 1999
אופל קורסה 1.60 1998
אופל קורסה 1.60 1997
אופל קורסה 1.60 1996
אופל קורסה 1.60 1995
אופל קורסה 1.60 1994
אופל קורסה 1.60 1993
אופל קורסה 1.20 2000
אופל קורסה 1.20 1999
אופל קורסה 1.20 1998
אופל קורסה 1.20 1997
אופל קורסה 1.20 1996
אופל קורסה 1.20 1995
אופל קורסה 1.20 1994
אופל קורסה 1.20 1993
אופל טיגרה 1.60 2001
אופל טיגרה 1.60 2000
אופל טיגרה 1.60 1999
אופל טיגרה 1.60 1998
אופל טיגרה 1.60 1997
אופל טיגרה 1.60 1996
אופל טיגרה 1.60 1995
אופל טיגרה 1.40 2001
אופל טיגרה 1.40 2000
אופל טיגרה 1.40 1999
אופל טיגרה 1.40 1998
אופל טיגרה 1.40 1997
אופל טיגרה 1.40 1996
אופל טיגרה 1.40 1995