AC1501

מסנני מזגן חליפי

35.90

אחריות 3 חודשים. אפשרות להתקנה באחד ממוסכי ההסדר של האתר במחיר מוזל. לפרטים: 03-6334499

מק"ט: C1136E קטגוריה:

תיאור מוצר

אחריות 3 חודשים. אפשרות להתקנה באחד ממוסכי ההסדר של האתר במחיר מוזל. לפרטים: 03-6334499

יצרן דגם מנוע שנה
יצרן דגם מנוע שנה
סיטרואן סי קרוזר 2.40 2010
סיטרואן סי קרוזר 2.40 2009
סיטרואן סי קרוזר 2.40 2008
מיצובישי לנסר 1.60 2016
מיצובישי לנסר 1.60 2015
מיצובישי לנסר 1.60 2014
מיצובישי לנסר 1.60 2013
מיצובישי לנסר 1.60 2012
מיצובישי לנסר 1.60 2011
מיצובישי לנסר 1.60 2010
מיצובישי לנסר 1.60 2009
מיצובישי לנסר 1.60 2008
מיצובישי לנסר 1.50 2016
מיצובישי לנסר 1.50 2015
מיצובישי לנסר 1.50 2014
מיצובישי לנסר 1.50 2013
מיצובישי לנסר 1.50 2012
מיצובישי לנסר 1.50 2011
מיצובישי לנסר 1.50 2010
מיצובישי לנסר 1.50 2009
מיצובישי לנסר 1.50 2008
מיצובישי לנסר 2.00 2016
מיצובישי לנסר 2.00 2015
מיצובישי לנסר 2.00 2014
מיצובישי לנסר 2.00 2013
מיצובישי לנסר 2.00 2012
מיצובישי לנסר 2.00 2011
מיצובישי לנסר 2.00 2010
מיצובישי לנסר 2.00 2009
מיצובישי לנסר 2.00 2008
מיצובישי לנסר 1.80 2016
מיצובישי לנסר 1.80 2015
מיצובישי לנסר 1.80 2014
מיצובישי לנסר 1.80 2013
מיצובישי לנסר 1.80 2012
מיצובישי לנסר 1.80 2011
מיצובישי לנסר 1.80 2010
מיצובישי לנסר 1.80 2009
מיצובישי לנסר 1.80 2008
מיצובישי לנסר 1.30 2016
מיצובישי לנסר 1.30 2015
מיצובישי לנסר 1.30 2014
מיצובישי לנסר 1.30 2013
מיצובישי לנסר 1.30 2012
מיצובישי לנסר 1.30 2011
מיצובישי לנסר 1.30 2010
מיצובישי לנסר 1.30 2009
מיצובישי לנסר 1.30 2008
מיצובישי אאוטלנדר 2.40 2016
מיצובישי אאוטלנדר 2.40 2015
מיצובישי אאוטלנדר 2.40 2014
מיצובישי אאוטלנדר 2.40 2013
מיצובישי אאוטלנדר 2.40 2012
מיצובישי אאוטלנדר 2.40 2011
מיצובישי אאוטלנדר 2.40 2010
מיצובישי אאוטלנדר 2.40 2009
מיצובישי אאוטלנדר 2.40 2008
מיצובישי אאוטלנדר 2.00 2016
מיצובישי אאוטלנדר 2.00 2015
מיצובישי אאוטלנדר 2.00 2014
מיצובישי אאוטלנדר 2.00 2013
מיצובישי אאוטלנדר 2.00 2012
מיצובישי אאוטלנדר 2.00 2011
מיצובישי אאוטלנדר 2.00 2010
מיצובישי אאוטלנדר 2.00 2009
מיצובישי אאוטלנדר 2.00 2008
ניסן איקס טריילר 2.00 2007
ניסן איקס טריילר 2.00 2006
ניסן איקס טריילר 2.00 2005
ניסן איקס טריילר 2.00 2004
ניסן איקס טריילר 2.00 2003
ניסן איקס טריילר 2.50 2007
ניסן איקס טריילר 2.50 2006
ניסן איקס טריילר 2.50 2005
ניסן איקס טריילר 2.50 2004
ניסן איקס טריילר 2.50 2003
ניסן מורנו 3.50 2016
ניסן מורנו 3.50 2015
ניסן מורנו 3.50 2014
ניסן מורנו 3.50 2013
ניסן מורנו 3.50 2012
ניסן מורנו 3.50 2011
ניסן מורנו 3.50 2010
ניסן מורנו 3.50 2009
ניסן מורנו 3.50 2008
ניסן מורנו 3.50 2007
ניסן מורנו 3.50 2006
אלפא רומיאו בררה 3.20 2016
אלפא רומיאו בררה 3.20 2015
אלפא רומיאו בררה 3.20 2014
אלפא רומיאו בררה 3.20 2013
אלפא רומיאו בררה 3.20 2012
אלפא רומיאו בררה 3.20 2011
אלפא רומיאו בררה 3.20 2010
אלפא רומיאו בררה 3.20 2009
אלפא רומיאו בררה 3.20 2008
אלפא רומיאו בררה 3.20 2007
אלפא רומיאו בררה 2.20 2016
אלפא רומיאו בררה 2.20 2015
אלפא רומיאו בררה 2.20 2014
אלפא רומיאו בררה 2.20 2013
אלפא רומיאו בררה 2.20 2012
אלפא רומיאו בררה 2.20 2011
אלפא רומיאו בררה 2.20 2010
אלפא רומיאו בררה 2.20 2009
אלפא רומיאו בררה 2.20 2008
אלפא רומיאו בררה 2.20 2007
אינפיניטי M37 3.70 2016
אינפיניטי M37 3.70 2015
אינפיניטי M37 3.70 2014
אינפיניטי M37 3.70 2013
אינפיניטי M37 3.70 2012
אינפיניטי M37 3.70 2011
אינפיניטי M37 3.70 2010
אינפיניטי G37 3.70 2016
אינפיניטי G37 3.70 2015
אינפיניטי G37 3.70 2014
אינפיניטי G37 3.70 2013
אינפיניטי G37 3.70 2012
אינפיניטי G37 3.70 2011
אינפיניטי G37 3.70 2010
אינפיניטי G37 3.70 2009
אינפיניטי FX50 5.00 2016
אינפיניטי FX50 5.00 2015
אינפיניטי FX50 5.00 2014
אינפיניטי FX50 5.00 2013
אינפיניטי FX50 5.00 2012
אינפיניטי FX50 5.00 2011
אינפיניטי FX50 5.00 2010
אינפיניטי FX50 5.00 2009
אינפיניטי FX37 3.70 2016
אינפיניטי FX37 3.70 2015
אינפיניטי FX37 3.70 2014
אינפיניטי FX37 3.70 2013
אינפיניטי FX37 3.70 2012
אינפיניטי FX37 3.70 2011
אינפיניטי FX37 3.70 2010
אינפיניטי FX37 3.70 2009
אינפיניטי FX30 3.00 2016
אינפיניטי FX30 3.00 2015
אינפיניטי FX30 3.00 2014
אינפיניטי FX30 3.00 2013
אינפיניטי FX30 3.00 2012
אינפיניטי FX30 3.00 2011
אינפיניטי FX30 3.00 2010
אינפיניטי EX37 3.70 2016
אינפיניטי EX37 3.70 2015
אינפיניטי EX37 3.70 2014
אינפיניטי EX37 3.70 2013
אינפיניטי EX37 3.70 2012
אינפיניטי EX37 3.70 2011
אינפיניטי EX37 3.70 2010
אינפיניטי EX37 3.70 2009