AC1501

מסנני מזגן חליפי

56.96

אחריות 3 חודשים. אפשרות להתקנה באחד ממוסכי ההסדר של האתר במחיר מוזל. לפרטים: 03-6334499

מק"ט: C1735E קטגוריה:

תיאור מוצר

אחריות 3 חודשים. אפשרות להתקנה באחד ממוסכי ההסדר של האתר במחיר מוזל. לפרטים: 03-6334499

יצרן דגם מנוע שנה
יצרן דגם מנוע שנה
ביואיק לה קרוס 3.80 2009
ביואיק לה קרוס 3.80 2016
ביואיק לה קרוס 3.80 2015
ביואיק לה קרוס 3.80 2014
ביואיק לה קרוס 3.80 2013
ביואיק לה קרוס 3.80 2012
ביואיק לה קרוס 3.80 2011
ביואיק לה קרוס 3.80 2010
ביואיק לה קרוס 3.60 2016
ביואיק לה קרוס 3.60 2015
ביואיק לה קרוס 3.60 2014
ביואיק לה קרוס 3.60 2013
ביואיק לה קרוס 3.60 2012
ביואיק לה קרוס 3.60 2011
ביואיק לה קרוס 3.60 2010
ביואיק לה קרוס 3.60 2009
ביואיק לה קרוס 3.00 2016
ביואיק לה קרוס 3.00 2015
ביואיק לה קרוס 3.00 2014
ביואיק לה קרוס 3.00 2013
ביואיק לה קרוס 3.00 2012
ביואיק לה קרוס 3.00 2011
ביואיק לה קרוס 3.00 2010
ביואיק לה קרוס 3.00 2009
ביואיק לה קרוס 2.40 2016
ביואיק לה קרוס 2.40 2015
ביואיק לה קרוס 2.40 2014
ביואיק לה קרוס 2.40 2013
ביואיק לה קרוס 2.40 2012
ביואיק לה קרוס 2.40 2011
ביואיק לה קרוס 2.40 2010
ביואיק לה קרוס 2.40 2009