6-Pcs-Microfiber-Car-Cleaning-Kit-Car

ערכת טיפול

680.00

ערכת טיפול הכוללת מסנן שמן מקורי, מסנן אוויר, גלון שמן סינטטי מלא + החלפה. הטיפול כולל בדיקת בלמים, מערכת היגוי, מתלים, נוזל קירור, נוזל בלמים, שמן הגה, שמן גיר, בדיקת אורות ומגבים. המחיר לא כולל מע"מ ומשלוח. לפרטים: 03-6334499

מק"ט: 4011 קטגוריה:

תיאור מוצר

ערכת טיפול הכוללת מסנן שמן מקורי, מסנן אוויר, גלון שמן סינטטי מלא + החלפה. הטיפול כולל בדיקת בלמים, מערכת היגוי, מתלים, נוזל קירור, נוזל בלמים, שמן הגה, שמן גיר, בדיקת אורות ומגבים. כולל עבודה. המחיר לא כולל מע"מ ומשלוח. לפרטים: 03-6334499

יצרן דגם מנוע שנה
יצרן דגם מנוע שנה
אאודי S3 2.00 2016
אאודי S3 2.00 2015
אאודי S3 2.00 2014
אאודי S3 2.00 2013
אאודי S3 2.00 2012
אאודי S3 2.00 2011
אאודי S3 2.00 2010
אאודי S3 2.00 2009
אאודי S3 2.00 2008
אאודי S3 2.00 2007
אאודי S3 2.00 2006
אאודי S3 2.00 2005
אאודי S3 2.00 2004
אאודי S3 2.00 2003
אאודי S3 2.00 2002
אאודי S3 1.80 2016
אאודי S3 1.80 2015
אאודי S3 1.80 2014
אאודי S3 1.80 2013
אאודי S3 1.80 2012
אאודי S3 1.80 2011
אאודי S3 1.80 2010
אאודי S3 1.80 2009
אאודי S3 1.80 2008
אאודי S3 1.80 2007
אאודי S3 1.80 2006
אאודי S3 1.80 2005
אאודי S3 1.80 2004
אאודי S3 1.80 2003
אאודי S3 1.80 2002