6-Pcs-Microfiber-Car-Cleaning-Kit-Car

ערכת טיפול

680.00

ערכת טיפול הכוללת מסנן שמן מקורי, מסנן אוויר, גלון שמן סינטטי מלא + החלפה. הטיפול כולל בדיקת בלמים, מערכת היגוי, מתלים, נוזל קירור, נוזל בלמים, שמן הגה, שמן גיר, בדיקת אורות ומגבים. המחיר לא כולל מע"מ ומשלוח. לפרטים: 03-6334499

מק"ט: 4013 קטגוריה:

תיאור מוצר

ערכת טיפול הכוללת מסנן שמן מקורי, מסנן אוויר, גלון שמן סינטטי מלא + החלפה. הטיפול כולל בדיקת בלמים, מערכת היגוי, מתלים, נוזל קירור, נוזל בלמים, שמן הגה, שמן גיר, בדיקת אורות ומגבים. כולל עבודה. המחיר לא כולל מע"מ ומשלוח. לפרטים: 03-6334499

יצרן דגם מנוע שנה
יצרן דגם מנוע שנה
אאודי TT 2.00 2016
אאודי TT 2.00 2015
אאודי TT 2.00 2014
אאודי TT 2.00 2013
אאודי TT 2.00 2012
אאודי TT 2.00 2011
אאודי TT 2.00 2010
אאודי TT 2.00 2009
אאודי TT 2.00 2008
אאודי TT 2.00 2007
אאודי TT 2.00 2006
אאודי TT 2.00 2005
אאודי TT 2.00 2004
אאודי TT 2.00 2003
אאודי TT 2.00 2002
אאודי TT 2.00 2001
אאודי TT 2.00 2000
אאודי TT 2.00 1999
אאודי TT 2.00 1998
אאודי TT 2.00 1997
אאודי TT 2.00 1996
אאודי TT 2.00 1995
אאודי TT 2.00 1994
אאודי TT 2.00 1993
אאודי TT 2.00 1992
אאודי TT 2.00 1991
אאודי TT 2.00 1990
אאודי TT 2.00 1989
אאודי TT 2.00 1988
אאודי TT 2.00 1987
אאודי TT 2.00 1986
אאודי TT 2.00 1985
אאודי TT 3.20 2006
אאודי TT 3.20 2005
אאודי TT 3.20 2004
אאודי TT 3.20 2003
אאודי TT 3.20 2002
אאודי TT 3.20 2001
אאודי TT 3.20 2000
אאודי TT 3.20 2016
אאודי TT 3.20 2015
אאודי TT 3.20 2014
אאודי TT 3.20 2013
אאודי TT 3.20 2012
אאודי TT 3.20 2011
אאודי TT 3.20 2010
אאודי TT 3.20 2009
אאודי TT 3.20 2008
אאודי TT 3.20 2007
אאודי TT 3.20 1999
אאודי TT 3.20 1998
אאודי TT 3.20 1997
אאודי TT 3.20 1996
אאודי TT 3.20 1995
אאודי TT 3.20 1994
אאודי TT 3.20 1993
אאודי TT 3.20 1992
אאודי TT 3.20 1991
אאודי TT 3.20 1990
אאודי TT 3.20 1989
אאודי TT 3.20 1988
אאודי TT 3.20 1987
אאודי TT 3.20 1986
אאודי TT 3.20 1985