6-Pcs-Microfiber-Car-Cleaning-Kit-Car

ערכת טיפול

390.00

ערכת טיפול הכוללת מסנן שמן מקורי, מסנן אוויר, גלון שמן סינטטי מלא + החלפה. הטיפול כולל בדיקת בלמים, מערכת היגוי, מתלים, נוזל קירור, נוזל בלמים, שמן הגה, שמן גיר, בדיקת אורות ומגבים. המחיר לא כולל מע"מ ומשלוח. לפרטים: 03-6334499

מק"ט: 4017 קטגוריה:

תיאור מוצר

ערכת טיפול הכוללת מסנן שמן מקורי, מסנן אוויר, גלון שמן סינטטי מלא + החלפה. הטיפול כולל בדיקת בלמים, מערכת היגוי, מתלים, נוזל קירור, נוזל בלמים, שמן הגה, שמן גיר, בדיקת אורות ומגבים. כולל עבודה. המחיר לא כולל מע"מ ומשלוח. לפרטים: 03-6334499

יצרן דגם מנוע שנה
יצרן דגם מנוע שנה
אופל אסטרה 1.60 2006
אופל אסטרה 1.60 2005
אופל אסטרה 1.60 2004
אופל אסטרה 1.60 2003
אופל אסטרה 1.60 2002
אופל אסטרה 1.60 2001
אופל אסטרה 1.60 2016
אופל אסטרה 1.60 2015
אופל אסטרה 1.60 2014
אופל אסטרה 1.60 2013
אופל אסטרה 1.60 2012
אופל אסטרה 1.60 2011
אופל אסטרה 1.60 2010
אופל אסטרה 1.60 2009
אופל אסטרה 1.60 2008
אופל אסטרה 1.60 2007
אופל אסטרה 1.60 2000
אופל אסטרה 1.60 1999
אופל אסטרה 1.60 1998
אופל אסטרה 1.80 2010
אופל אסטרה 1.80 2009
אופל אסטרה 1.80 2008
אופל אסטרה 1.80 2007
אופל אסטרה 1.80 2006
אופל אסטרה 1.80 2005
אופל אסטרה 1.80 2004
אופל אסטרה 1.80 2003
אופל אסטרה 1.80 2002
אופל אסטרה 1.80 2001
אופל אסטרה 1.80 2016
אופל אסטרה 1.80 2015
אופל אסטרה 1.80 2014
אופל אסטרה 1.80 2013
אופל אסטרה 1.80 2012
אופל אסטרה 1.80 2011
אופל אסטרה 1.80 2000
אופל אסטרה 1.80 1999
אופל אסטרה 1.80 1998
אופל אסטרה 1.40 2016
אופל אסטרה 1.40 2015
אופל אסטרה 1.40 2014
אופל אסטרה 1.40 2013
אופל אסטרה 1.40 2012
אופל אסטרה 1.40 2011
אופל אסטרה 1.40 2010
אופל אסטרה 1.40 2009
אופל אסטרה 1.40 2008
אופל אסטרה 1.40 2007
אופל אסטרה 1.40 2006
אופל אסטרה 1.40 2005
אופל אסטרה 1.40 2004
אופל אסטרה 1.40 2003
אופל אסטרה 1.40 2002
אופל אסטרה 1.40 2001
אופל אסטרה 1.40 2000
אופל אסטרה 1.40 1999
אופל אסטרה 1.40 1998