6-Pcs-Microfiber-Car-Cleaning-Kit-Car

ערכת טיפול

390.00

ערכת טיפול הכוללת מסנן שמן מקורי, מסנן אוויר, גלון שמן סינטטי מלא + החלפה. הטיפול כולל בדיקת בלמים, מערכת היגוי, מתלים, נוזל קירור, נוזל בלמים, שמן הגה, שמן גיר, בדיקת אורות ומגבים. המחיר לא כולל מע"מ ומשלוח. לפרטים: 03-6334499

מק"ט: 4018 קטגוריה:

תיאור מוצר

ערכת טיפול הכוללת מסנן שמן מקורי, מסנן אוויר, גלון שמן סינטטי מלא + החלפה. הטיפול כולל בדיקת בלמים, מערכת היגוי, מתלים, נוזל קירור, נוזל בלמים, שמן הגה, שמן גיר, בדיקת אורות ומגבים. כולל עבודה. המחיר לא כולל מע"מ ומשלוח. לפרטים: 03-6334499

יצרן דגם מנוע שנה
יצרן דגם מנוע שנה
אופל זפירה 1.40 2016
אופל זפירה 1.40 2015
אופל זפירה 1.40 2014
אופל זפירה 1.40 2013
אופל זפירה 1.40 2012
אופל זפירה 1.40 2004
אופל זפירה 1.40 2003
אופל זפירה 1.40 2011
אופל זפירה 1.40 2010
אופל זפירה 1.40 2009
אופל זפירה 1.40 2008
אופל זפירה 1.40 2007
אופל זפירה 1.40 2006
אופל זפירה 1.40 2005
אופל זפירה 2.00 2016
אופל זפירה 2.00 2015
אופל זפירה 2.00 2014
אופל זפירה 2.00 2013
אופל זפירה 2.00 2012
אופל זפירה 2.00 2011
אופל זפירה 2.00 2010
אופל זפירה 2.00 2009
אופל זפירה 2.00 2008
אופל זפירה 2.00 2007
אופל זפירה 2.00 2006
אופל זפירה 2.00 2005
אופל זפירה 2.00 2004
אופל זפירה 2.00 2003