6-Pcs-Microfiber-Car-Cleaning-Kit-Car

ערכת טיפול

440.00

ערכת טיפול הכוללת מסנן שמן מקורי, מסנן אוויר, גלון שמן סינטטי מלא + החלפה. הטיפול כולל בדיקת בלמים, מערכת היגוי, מתלים, נוזל קירור, נוזל בלמים, שמן הגה, שמן גיר, בדיקת אורות ומגבים. המחיר לא כולל מע"מ ומשלוח. לפרטים: 03-6334499

מק"ט: 4002 קטגוריה:

תיאור מוצר

ערכת טיפול הכוללת מסנן שמן מקורי, מסנן אוויר, גלון שמן סינטטי מלא + החלפה. הטיפול כולל בדיקת בלמים, מערכת היגוי, מתלים, נוזל קירור, נוזל בלמים, שמן הגה, שמן גיר, בדיקת אורות ומגבים. כולל עבודה. המחיר לא כולל מע"מ ומשלוח. לפרטים: 03-6334499

יצרן דגם מנוע שנה
יצרן דגם מנוע שנה
אאודי A3 1.80 2003
אאודי A3 1.80 2002
אאודי A3 1.80 2001
אאודי A3 1.80 2000
אאודי A3 1.80 1999
אאודי A3 1.80 1998
אאודי A3 1.80 2012
אאודי A3 1.80 2011
אאודי A3 1.80 2010
אאודי A3 1.80 2009
אאודי A3 1.80 2008
אאודי A3 1.80 2007
אאודי A3 1.80 2004
אאודי A3 1.80 2006
אאודי A3 1.80 2005
אאודי A3 1.80 2016
אאודי A3 1.80 2015
אאודי A3 1.80 2014
אאודי A3 1.80 2013
אאודי A3 1.20 2013
אאודי A3 1.20 2012
אאודי A3 1.20 2011
אאודי A3 1.20 2010
אאודי A3 1.20 2009
אאודי A3 1.20 2008
אאודי A3 1.20 2007
אאודי A3 1.20 2006
אאודי A3 1.20 2005
אאודי A3 1.20 2004
אאודי A3 1.20 2003
אאודי A3 1.20 2002
אאודי A3 1.20 2001
אאודי A3 1.20 2000
אאודי A3 1.20 1999
אאודי A3 1.20 1998
אאודי A3 1.20 2016
אאודי A3 1.20 2015
אאודי A3 1.20 2014
אאודי A3 1.60 2012
אאודי A3 1.60 2011
אאודי A3 1.60 2010
אאודי A3 1.60 2009
אאודי A3 1.60 2008
אאודי A3 1.60 2007
אאודי A3 1.60 2006
אאודי A3 1.60 2005
אאודי A3 1.60 2004
אאודי A3 1.60 2003
אאודי A3 1.60 2001
אאודי A3 1.60 2000
אאודי A3 1.60 1999
אאודי A3 1.60 1998
אאודי A3 1.60 2002
אאודי A3 1.60 2016
אאודי A3 1.60 2015
אאודי A3 1.60 2014
אאודי A3 1.60 2013
אאודי A3 1.40 2004
אאודי A3 1.40 2003
אאודי A3 1.40 2002
אאודי A3 1.40 2001
אאודי A3 1.40 2000
אאודי A3 1.40 1999
אאודי A3 1.40 1998
אאודי A3 1.40 2012
אאודי A3 1.40 2011
אאודי A3 1.40 2010
אאודי A3 1.40 2009
אאודי A3 1.40 2008
אאודי A3 1.40 2007
אאודי A3 1.40 2006
אאודי A3 1.40 2005
אאודי A3 1.40 2016
אאודי A3 1.40 2015
אאודי A3 1.40 2014
אאודי A3 1.40 2013