6-Pcs-Microfiber-Car-Cleaning-Kit-Car

ערכת טיפול

390.00

ערכת טיפול הכוללת מסנן שמן מקורי, מסנן אוויר, גלון שמן סינטטי מלא + החלפה. הטיפול כולל בדיקת בלמים, מערכת היגוי, מתלים, נוזל קירור, נוזל בלמים, שמן הגה, שמן גיר, בדיקת אורות ומגבים. המחיר לא כולל מע"מ ומשלוח. לפרטים: 03-6334499

מק"ט: 4021 קטגוריה:

תיאור מוצר

ערכת טיפול הכוללת מסנן שמן מקורי, מסנן אוויר, גלון שמן סינטטי מלא + החלפה. הטיפול כולל בדיקת בלמים, מערכת היגוי, מתלים, נוזל קירור, נוזל בלמים, שמן הגה, שמן גיר, בדיקת אורות ומגבים. כולל עבודה. המחיר לא כולל מע"מ ומשלוח. לפרטים: 03-6334499

יצרן דגם מנוע שנה
יצרן דגם מנוע שנה
אופל קורסה 1.40 2010
אופל קורסה 1.40 2009
אופל קורסה 1.40 2008
אופל קורסה 1.40 2007
אופל קורסה 1.40 2006
אופל קורסה 1.40 2005
אופל קורסה 1.40 2004
אופל קורסה 1.40 2003
אופל קורסה 1.40 2002
אופל קורסה 1.40 2001
אופל קורסה 1.40 2016
אופל קורסה 1.40 2015
אופל קורסה 1.40 2014
אופל קורסה 1.40 2013
אופל קורסה 1.40 2012
אופל קורסה 1.40 2011
אופל קורסה 1.40 2000
אופל קורסה 1.40 1999
אופל קורסה 1.40 1998
אופל קורסה 1.60 2016
אופל קורסה 1.60 2015
אופל קורסה 1.60 2014
אופל קורסה 1.60 2013
אופל קורסה 1.60 2012
אופל קורסה 1.60 2011
אופל קורסה 1.60 2010
אופל קורסה 1.60 2009
אופל קורסה 1.60 2008
אופל קורסה 1.60 2007
אופל קורסה 1.60 2006
אופל קורסה 1.60 2005
אופל קורסה 1.60 2004
אופל קורסה 1.60 2003
אופל קורסה 1.60 2002
אופל קורסה 1.60 2001
אופל קורסה 1.60 2000
אופל קורסה 1.60 1999
אופל קורסה 1.60 1998
אופל קורסה 1.20 2016
אופל קורסה 1.20 2015
אופל קורסה 1.20 2014
אופל קורסה 1.20 2013
אופל קורסה 1.20 2012
אופל קורסה 1.20 2011
אופל קורסה 1.20 2010
אופל קורסה 1.20 2009
אופל קורסה 1.20 2008
אופל קורסה 1.20 2007
אופל קורסה 1.20 2006
אופל קורסה 1.20 2005
אופל קורסה 1.20 2004
אופל קורסה 1.20 2003
אופל קורסה 1.20 2002
אופל קורסה 1.20 2001
אופל קורסה 1.20 2000
אופל קורסה 1.20 1999
אופל קורסה 1.20 1998