6-Pcs-Microfiber-Car-Cleaning-Kit-Car

ערכת טיפול

680.00

ערכת טיפול הכוללת מסנן שמן מקורי, מסנן אוויר, גלון שמן סינטטי מלא + החלפה. הטיפול כולל בדיקת בלמים, מערכת היגוי, מתלים, נוזל קירור, נוזל בלמים, שמן הגה, שמן גיר, בדיקת אורות ומגבים. המחיר לא כולל מע"מ ומשלוח. לפרטים: 03-6334499

מק"ט: 4005 קטגוריה:

תיאור מוצר

ערכת טיפול הכוללת מסנן שמן מקורי, מסנן אוויר, גלון שמן סינטטי מלא + החלפה. הטיפול כולל בדיקת בלמים, מערכת היגוי, מתלים, נוזל קירור, נוזל בלמים, שמן הגה, שמן גיר, בדיקת אורות ומגבים. כולל עבודה. המחיר לא כולל מע"מ ומשלוח. לפרטים: 03-6334499

יצרן דגם מנוע שנה
יצרן דגם מנוע שנה
אאודי A6 2.80 2011
אאודי A6 2.80 2010
אאודי A6 2.80 2009
אאודי A6 2.80 2008
אאודי A6 2.80 2007
אאודי A6 2.80 2004
אאודי A6 2.80 2003
אאודי A6 2.80 2002
אאודי A6 2.80 2001
אאודי A6 2.80 2000
אאודי A6 2.80 2005
אאודי A6 2.80 1999
אאודי A6 2.80 1998
אאודי A6 2.80 2016
אאודי A6 2.80 2015
אאודי A6 2.80 2014
אאודי A6 2.80 2013
אאודי A6 2.80 2012
אאודי A6 2.80 2006
אאודי A6 2.80 1997
אאודי A6 2.80 1996
אאודי A6 2.80 1995
אאודי A6 2.40 2009
אאודי A6 2.40 2008
אאודי A6 2.40 2007
אאודי A6 2.40 2006
אאודי A6 2.40 2005
אאודי A6 2.40 2004
אאודי A6 2.40 2003
אאודי A6 2.40 2002
אאודי A6 2.40 2001
אאודי A6 2.40 2000
אאודי A6 2.40 1999
אאודי A6 2.40 1998
אאודי A6 2.40 2016
אאודי A6 2.40 2015
אאודי A6 2.40 2014
אאודי A6 2.40 2013
אאודי A6 2.40 2012
אאודי A6 2.40 2011
אאודי A6 2.40 2010
אאודי A6 2.40 1997
אאודי A6 2.40 1996
אאודי A6 2.40 1995
אאודי A6 2.00 2004
אאודי A6 2.00 2003
אאודי A6 2.00 2002
אאודי A6 2.00 2001
אאודי A6 2.00 2000
אאודי A6 2.00 2016
אאודי A6 2.00 2015
אאודי A6 2.00 2014
אאודי A6 2.00 2013
אאודי A6 2.00 2012
אאודי A6 2.00 2011
אאודי A6 2.00 2010
אאודי A6 2.00 2009
אאודי A6 2.00 2008
אאודי A6 2.00 2007
אאודי A6 2.00 2006
אאודי A6 2.00 2005
אאודי A6 2.00 1999
אאודי A6 2.00 1998
אאודי A6 2.00 1997
אאודי A6 2.00 1996
אאודי A6 2.00 1995