6-Pcs-Microfiber-Car-Cleaning-Kit-Car

ערכת טיפול

680.00

ערכת טיפול הכוללת מסנן שמן מקורי, מסנן אוויר, גלון שמן סינטטי מלא + החלפה. הטיפול כולל בדיקת בלמים, מערכת היגוי, מתלים, נוזל קירור, נוזל בלמים, שמן הגה, שמן גיר, בדיקת אורות ומגבים. המחיר לא כולל מע"מ ומשלוח. לפרטים: 03-6334499

מק"ט: 4007 קטגוריה:

תיאור מוצר

ערכת טיפול הכוללת מסנן שמן מקורי, מסנן אוויר, גלון שמן סינטטי מלא + החלפה. הטיפול כולל בדיקת בלמים, מערכת היגוי, מתלים, נוזל קירור, נוזל בלמים, שמן הגה, שמן גיר, בדיקת אורות ומגבים. כולל עבודה. המחיר לא כולל מע"מ ומשלוח. לפרטים: 03-6334499

יצרן דגם מנוע שנה
יצרן דגם מנוע שנה
אאודי A8 4.20 2005
אאודי A8 4.20 2016
אאודי A8 4.20 2015
אאודי A8 4.20 2014
אאודי A8 4.20 2013
אאודי A8 4.20 2012
אאודי A8 4.20 2011
אאודי A8 4.20 2010
אאודי A8 4.20 2009
אאודי A8 4.20 2008
אאודי A8 4.20 2007
אאודי A8 4.20 2006
אאודי A8 3.00 2005
אאודי A8 3.00 2016
אאודי A8 3.00 2015
אאודי A8 3.00 2014
אאודי A8 3.00 2013
אאודי A8 3.00 2012
אאודי A8 3.00 2011
אאודי A8 3.00 2010
אאודי A8 3.00 2009
אאודי A8 3.00 2008
אאודי A8 3.00 2007
אאודי A8 3.00 2006