motorcycle-brake-pad1

רפידות בלם RAICAM + TRUSTING תוצרת אירופה

78.00

אחריות 3 חודשים. אפשרות להתקנה באחד ממוסכי ההסדר של האתר במחיר מוזל. לפרטים: 03-6334499

מק"ט: 1.291.0 קטגוריה:

תיאור מוצר

אחריות 3 חודשים. אפשרות להתקנה באחד ממוסכי ההסדר של האתר במחיר מוזל. לפרטים: 03-6334499

מידע נוסף

צד

קדמי

יצרן דגם מנוע שנה
יצרן דגם מנוע שנה
פולקסווגן גולף 1.80 1998
פולקסווגן גולף 1.80 1997
פולקסווגן גולף 1.80 1996
פולקסווגן גולף 1.80 1995
פולקסווגן גולף 1.80 1994
פולקסווגן גולף 1.80 1993
פולקסווגן גולף 1.80 1992
פולקסווגן גולף 1.80 1991
פולקסווגן גולף 1.80 1990
פולקסווגן גולף 1.80 1989
פולקסווגן גולף 1.80 1988
פולקסווגן גולף 1.80 1987
פולקסווגן גולף 1.80 1986
פולקסווגן גולף 1.80 1985
פולקסווגן גולף 1.60 1998
פולקסווגן גולף 1.60 1997
פולקסווגן גולף 1.60 1996
פולקסווגן גולף 1.60 1995
פולקסווגן גולף 1.60 1994
פולקסווגן גולף 1.60 1993
פולקסווגן גולף 1.60 1992
פולקסווגן גולף 1.60 1991
פולקסווגן גולף 1.60 1990
פולקסווגן גולף 1.60 1989
פולקסווגן גולף 1.60 1988
פולקסווגן גולף 1.60 1987
פולקסווגן גולף 1.60 1986
פולקסווגן גולף 1.60 1985
פולקסווגן גולף 1.40 1998
פולקסווגן גולף 1.40 1997
פולקסווגן גולף 1.40 1996
פולקסווגן גולף 1.40 1995
פולקסווגן גולף 1.40 1994
פולקסווגן גולף 1.40 1993
פולקסווגן גולף 1.40 1992
פולקסווגן גולף 1.40 1991
פולקסווגן גולף 1.40 1990
פולקסווגן גולף 1.40 1989
פולקסווגן גולף 1.40 1988
פולקסווגן גולף 1.40 1987
פולקסווגן גולף 1.40 1986
פולקסווגן גולף 1.40 1985
פולקסווגן גולף 1.20 1998
פולקסווגן גולף 1.20 1997
פולקסווגן גולף 1.20 1996
פולקסווגן גולף 1.20 1995
פולקסווגן גולף 1.20 1994
פולקסווגן גולף 1.20 1993
פולקסווגן גולף 1.20 1992
פולקסווגן גולף 1.20 1991
פולקסווגן גולף 1.20 1990
פולקסווגן גולף 1.20 1989
פולקסווגן גולף 1.20 1988
פולקסווגן גולף 1.20 1987
פולקסווגן גולף 1.20 1986
פולקסווגן גולף 1.20 1985
פולקסווגן גולף 2.00 1998
פולקסווגן גולף 2.00 1997
פולקסווגן גולף 2.00 1996
פולקסווגן גולף 2.00 1995
פולקסווגן גולף 2.00 1994
פולקסווגן גולף 2.00 1993
פולקסווגן גולף 2.00 1992
פולקסווגן גולף 2.00 1991
פולקסווגן גולף 2.00 1990
פולקסווגן גולף 2.00 1989
פולקסווגן גולף 2.00 1988
פולקסווגן גולף 2.00 1987
פולקסווגן גולף 2.00 1986
פולקסווגן גולף 2.00 1985
פולקסווגן גולף 3.20 1998
פולקסווגן גולף 3.20 1997
פולקסווגן גולף 3.20 1996
פולקסווגן גולף 3.20 1995
פולקסווגן גולף 3.20 1994
פולקסווגן גולף 3.20 1993
פולקסווגן גולף 3.20 1992
פולקסווגן גולף 3.20 1991
פולקסווגן גולף 3.20 1990
פולקסווגן גולף 3.20 1989
פולקסווגן גולף 3.20 1988
פולקסווגן גולף 3.20 1987
פולקסווגן גולף 3.20 1986
פולקסווגן גולף 3.20 1985
פולקסווגן גולף 2.80 1998
פולקסווגן גולף 2.80 1997
פולקסווגן גולף 2.80 1996
פולקסווגן גולף 2.80 1995
פולקסווגן גולף 2.80 1994
פולקסווגן גולף 2.80 1993
פולקסווגן גולף 2.80 1992
פולקסווגן גולף 2.80 1991
פולקסווגן גולף 2.80 1990
פולקסווגן גולף 2.80 1989
פולקסווגן גולף 2.80 1988
פולקסווגן גולף 2.80 1987
פולקסווגן גולף 2.80 1986
פולקסווגן גולף 2.80 1985
פולקסווגן גולף 2.30 1998
פולקסווגן גולף 2.30 1997
פולקסווגן גולף 2.30 1996
פולקסווגן גולף 2.30 1995
פולקסווגן גולף 2.30 1994
פולקסווגן גולף 2.30 1993
פולקסווגן גולף 2.30 1992
פולקסווגן גולף 2.30 1991
פולקסווגן גולף 2.30 1990
פולקסווגן גולף 2.30 1989
פולקסווגן גולף 2.30 1988
פולקסווגן גולף 2.30 1987
פולקסווגן גולף 2.30 1986
פולקסווגן גולף 2.30 1985
פולקסווגן גולף 1.90 1998
פולקסווגן גולף 1.90 1997
פולקסווגן גולף 1.90 1996
פולקסווגן גולף 1.90 1995
פולקסווגן גולף 1.90 1994
פולקסווגן גולף 1.90 1993
פולקסווגן גולף 1.90 1992
פולקסווגן גולף 1.90 1991
פולקסווגן גולף 1.90 1990
פולקסווגן גולף 1.90 1989
פולקסווגן גולף 1.90 1988
פולקסווגן גולף 1.90 1987
פולקסווגן גולף 1.90 1986
פולקסווגן גולף 1.90 1985
פולקסווגן גולף 1.30 1998
פולקסווגן גולף 1.30 1997
פולקסווגן גולף 1.30 1996
פולקסווגן גולף 1.30 1995
פולקסווגן גולף 1.30 1994
פולקסווגן גולף 1.30 1993
פולקסווגן גולף 1.30 1992
פולקסווגן גולף 1.30 1991
פולקסווגן גולף 1.30 1990
פולקסווגן גולף 1.30 1989
פולקסווגן גולף 1.30 1988
פולקסווגן גולף 1.30 1987
פולקסווגן גולף 1.30 1986
פולקסווגן גולף 1.30 1985