motorcycle-brake-pad1

רפידות בלם RAICAM + TRUSTING תוצרת אירופה

129.99

אחריות 3 חודשים. אפשרות להתקנה באחד ממוסכי ההסדר של האתר במחיר מוזל. לפרטים: 03-6334499

מק"ט: 1.346.0 קטגוריה:

תיאור מוצר

אחריות 3 חודשים. אפשרות להתקנה באחד ממוסכי ההסדר של האתר במחיר מוזל. לפרטים: 03-6334499

מידע נוסף

צד

אחורי

יצרן דגם מנוע שנה
יצרן דגם מנוע שנה
פולקסווגן גולף 1.80 2012
פולקסווגן גולף 1.80 2011
פולקסווגן גולף 1.80 2010
פולקסווגן גולף 1.80 2009
פולקסווגן גולף 1.60 2012
פולקסווגן גולף 1.60 2011
פולקסווגן גולף 1.60 2010
פולקסווגן גולף 1.60 2009
פולקסווגן גולף 1.40 2012
פולקסווגן גולף 1.40 2011
פולקסווגן גולף 1.40 2010
פולקסווגן גולף 1.40 2009
פולקסווגן גולף 1.20 2012
פולקסווגן גולף 1.20 2011
פולקסווגן גולף 1.20 2010
פולקסווגן גולף 1.20 2009
פולקסווגן גולף 2.00 2012
פולקסווגן גולף 2.00 2011
פולקסווגן גולף 2.00 2010
פולקסווגן גולף 2.00 2009
פולקסווגן גולף 3.20 2012
פולקסווגן גולף 3.20 2011
פולקסווגן גולף 3.20 2010
פולקסווגן גולף 3.20 2009
פולקסווגן גולף 2.80 2012
פולקסווגן גולף 2.80 2011
פולקסווגן גולף 2.80 2010
פולקסווגן גולף 2.80 2009
פולקסווגן גולף 2.30 2012
פולקסווגן גולף 2.30 2011
פולקסווגן גולף 2.30 2010
פולקסווגן גולף 2.30 2009
פולקסווגן גולף 1.90 2012
פולקסווגן גולף 1.90 2011
פולקסווגן גולף 1.90 2010
פולקסווגן גולף 1.90 2009
פולקסווגן גולף 1.30 2012
פולקסווגן גולף 1.30 2011
פולקסווגן גולף 1.30 2010
פולקסווגן גולף 1.30 2009
פולקסווגן ג'טה 1.20 2016
פולקסווגן ג'טה 1.20 2015
פולקסווגן ג'טה 1.20 2014
פולקסווגן ג'טה 1.20 2013
פולקסווגן ג'טה 1.20 2012
פולקסווגן ג'טה 1.20 2011
פולקסווגן ג'טה 1.60 2011
פולקסווגן ג'טה 1.60 2016
פולקסווגן ג'טה 1.60 2015
פולקסווגן ג'טה 1.60 2014
פולקסווגן ג'טה 1.60 2013
פולקסווגן ג'טה 1.60 2012
פולקסווגן ג'טה 2.00 2016
פולקסווגן ג'טה 2.00 2015
פולקסווגן ג'טה 2.00 2014
פולקסווגן ג'טה 2.00 2013
פולקסווגן ג'טה 2.00 2012
פולקסווגן ג'טה 2.00 2011
פולקסווגן ג'טה 1.40 2016
פולקסווגן ג'טה 1.40 2015
פולקסווגן ג'טה 1.40 2014
פולקסווגן ג'טה 1.40 2013
פולקסווגן ג'טה 1.40 2012
פולקסווגן ג'טה 1.40 2011
סקודה אוקטביה 1.80 2013
סקודה אוקטביה 1.80 2012
סקודה אוקטביה 1.80 2011
סקודה אוקטביה 1.80 2010
סקודה אוקטביה 1.80 2016
סקודה אוקטביה 1.80 2015
סקודה אוקטביה 1.80 2014
סקודה אוקטביה 1.20 2016
סקודה אוקטביה 1.20 2015
סקודה אוקטביה 1.20 2014
סקודה אוקטביה 1.20 2013
סקודה אוקטביה 1.20 2012
סקודה אוקטביה 1.20 2011
סקודה אוקטביה 1.20 2010
סקודה אוקטביה 2.00 2016
סקודה אוקטביה 2.00 2015
סקודה אוקטביה 2.00 2014
סקודה אוקטביה 2.00 2013
סקודה אוקטביה 2.00 2012
סקודה אוקטביה 2.00 2011
סקודה אוקטביה 2.00 2010
סקודה אוקטביה 1.60 2010
סקודה אוקטביה 1.60 2016
סקודה אוקטביה 1.60 2015
סקודה אוקטביה 1.60 2014
סקודה אוקטביה 1.60 2013
סקודה אוקטביה 1.60 2012
סקודה אוקטביה 1.60 2011
סקודה אוקטביה 1.40 2016
סקודה אוקטביה 1.40 2015
סקודה אוקטביה 1.40 2014
סקודה אוקטביה 1.40 2013
סקודה אוקטביה 1.40 2012
סקודה אוקטביה 1.40 2011
סקודה אוקטביה 1.40 2010
סקודה סופרב 1.80 2013
סקודה סופרב 1.80 2012
סקודה סופרב 1.80 2011
סקודה סופרב 1.80 2010
סקודה סופרב 1.80 2016
סקודה סופרב 1.80 2015
סקודה סופרב 1.80 2014
סקודה סופרב 1.80 2009
סקודה סופרב 2.80 2016
סקודה סופרב 2.80 2015
סקודה סופרב 2.80 2014
סקודה סופרב 2.80 2013
סקודה סופרב 2.80 2012
סקודה סופרב 2.80 2011
סקודה סופרב 2.80 2010
סקודה סופרב 2.80 2009
סקודה סופרב 2.00 2016
סקודה סופרב 2.00 2015
סקודה סופרב 2.00 2014
סקודה סופרב 2.00 2013
סקודה סופרב 2.00 2012
סקודה סופרב 2.00 2011
סקודה סופרב 2.00 2010
סקודה סופרב 2.00 2009
סקודה סופרב 1.90 2016
סקודה סופרב 1.90 2015
סקודה סופרב 1.90 2014
סקודה סופרב 1.90 2013
סקודה סופרב 1.90 2012
סקודה סופרב 1.90 2011
סקודה סופרב 1.90 2010
סקודה סופרב 1.90 2009
סיאט לאון 2.00 2012
סיאט לאון 2.00 2011
סיאט לאון 2.00 2010
סיאט לאון 2.00 2009
סיאט לאון 2.00 2008
סיאט לאון 2.00 2016
סיאט לאון 2.00 2015
סיאט לאון 2.00 2014
סיאט לאון 2.00 2013
סיאט לאון 2.00 2007
סיאט לאון 2.00 2006
אאודי A3 1.80 2012
אאודי A3 1.80 2011
אאודי A3 1.80 2010
אאודי A3 1.80 2009
אאודי A3 1.80 2008
אאודי A3 1.80 2007
אאודי A3 1.80 2006
אאודי A3 1.80 2005
אאודי A3 2.00 2012
אאודי A3 2.00 2011
אאודי A3 2.00 2010
אאודי A3 2.00 2009
אאודי A3 2.00 2008
אאודי A3 2.00 2007
אאודי A3 2.00 2006
אאודי A3 2.00 2005
אאודי A3 1.20 2012
אאודי A3 1.20 2011
אאודי A3 1.20 2010
אאודי A3 1.20 2009
אאודי A3 1.20 2008
אאודי A3 1.20 2007
אאודי A3 1.20 2006
אאודי A3 1.20 2005
אאודי A3 1.60 2012
אאודי A3 1.60 2011
אאודי A3 1.60 2010
אאודי A3 1.60 2009
אאודי A3 1.60 2008
אאודי A3 1.60 2007
אאודי A3 1.60 2006
אאודי A3 1.60 2005
אאודי A3 2.20 2012
אאודי A3 2.20 2011
אאודי A3 2.20 2010
אאודי A3 2.20 2009
אאודי A3 2.20 2008
אאודי A3 2.20 2007
אאודי A3 2.20 2006
אאודי A3 2.20 2005
אאודי A3 1.40 2012
אאודי A3 1.40 2011
אאודי A3 1.40 2010
אאודי A3 1.40 2009
אאודי A3 1.40 2008
אאודי A3 1.40 2007
אאודי A3 1.40 2006
אאודי A3 1.40 2005